• Nhóm kín víp prồ, đỉnh của chóp 👉 xamvn

Chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù lớn nhất của chế độ CS, vậy làm sao để đẩy mạnh chủ nghĩa cá nhân ở mọi tầng lớp trong xã hội Việt Nam

Halika

Yếu sinh lý
Cần gì cách mạng màu, genz giờ phần lớn sống theo chủ nghĩa cá nhân.
Tư duy chúng nó khá vững chãi và âu hoá theo đúng kiểu dân chủ mẽo bài bản.
Ko có biến thì thôi, có biến thì chỉ có trông mong ở tụi genz này mới có mùa xuân, 7x 8x 9x coi như tóp chanh dám làm kẹc gì
 

Huahoa1

Yếu sinh lý
Nếu 100% mấy ông lãnh đạo là cs. Nghĩ cho cái chung thì cs cá nhân éo có cửa ngóc. Nhưng 99% mấy ông lãnh đạo lại lợi dụng quyền cho lợi ích cá nhân. Sớm muộn cs cũng sập thôi
 
Bên trên