• Nhóm kín víp prồ, đỉnh của chóp 👉 xamvn

Có ảnh Của t như này có đc coi là to dài ko

Bên trên