• Nhóm kín víp prồ, đỉnh của chóp 👉 xamvn

Ông anh bảo, đứa nào va chạm với tao, ông ý đâm chết, nghĩa khí

Hà Huế

Yếu sinh lý
Giờ cứ phải đâm chém thế mới thể hiện bản lĩnh á??? Ra đường giờ chỉ sợ thằng có quyền thôi. Có quyền ắt sẽ có uy , có tiền
 
Bên trên